Pałac w Łomnicy
 
 
 
Foto
Pałac w Łomnicy – barokowy pałac pochodzący z XVII wieku wraz z budynkiem mieszkalnym, tzw. Domem Wdowy usytuowany w północnej części miejscowości, przy rozdzieleniu dróg do Kowar i Wojanowa, około pięć kilometrów od Jeleniej Góry.

Pierwsze informacje na temat dóbr w Łomnicy pochodzą z lat 1475–1654[2]. Ówcześnie majątek należał do rodziny Zedlitz[2]. W latach 1654-1737 właścicielami była rodzina Tomagninich, a od III ćwierci XVII w. do roku 1811 do rodziny Menzlów[2]. Łomnickie dobra przechodziły w ręce rodów Flach, von Roth. W roku 1835 Carl Gustaw von Küster kupił dobra Łomnickie.

Wczesnobarokowy dwór wzniesiono
około II połowy XVII w.[2] Z tego czasu pochodzi korpus oraz dwa narożne alkierze[2]. W latach 20. XVIII w. w trakcie przebudowy dokonano zmian w wyglądzie elewacji oraz wnętrz[2]. Projekt przebudowany przypisywany jest Martinowi Franzowi z Revala (obecnie Tallinn)[2]. Największych zmian w wyglądzie obiektu dokonano w latach 1838-1844. Autorem przebudowy był Albert Tollberg. Zmiany dokonano w zakresie układu pomieszczeń, wzniesiono reprezentacyjną klatkę, wzniesiono nowa kondygnacje, powiększono otwory okienne[2]. Po wojnie do 1977 r. w pałacu znajdowała się szkoła[2]. Opuszczony od końca lat 70. XX w. uległ dewastacji. W 1992 r. pałac zakupiła spółka polsko-niemiecka, po czym rozpoczęto prace remontowe[2].

Dwór „Dom wdowy” wzniesiony
w latach 1803–1804 przez Christiana Gottfrieda Mentzla. Obiekt przeznaczony był dla starszego członka rodziny von Menzel. Po wojnie dom przeznaczony był do celów mieszkalno-użytkowych. Obecnie w obiekcie znajduje się hotel oraz restauracja i kawiarnia[2].

Znajdujący się przy pałacu zespół folwarczny pełni obecnie funkcję handlowo-gastronomiczną (wyroby z lnu, produkty regionalne, piekarnia, restauracja, kuźnia).

Na przestrzeni dziejów pałac Łomnica należał do[2]:
  • rodziny von Zedlitz - lata 1475-1654
  • rodziny von Tomagnini - lata 1654-1737
  • kupca jeleniogórskiego Christiana Mentzela - lata 1737-1811
  • Johanna Georga Flacka z Kowar - lata 1811-1820
  • barona Moritza von Roth - lata 1820-1835
  • rodziny von Küster - lata 1835-1945
  • po roku 1945 w pałacu mieściła się szkoła
  • obecnie w rękach prywatnych (Elisabeth von Küster)
żródło-wilkipedia
 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej
informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.